The 2nd International scientific and practical conference ―Modern research in world science‖ (May 15-17, 2022) SPC ―Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. 1785 p.

Підтверджено, що використання методу тейпування може стати одною зі складових комплексного лікування патології опорно-рухового апарату. Наукові дослідження, що постійно проводяться, дають змогу ширше вводити тейпи у практику клініциста. Таким чином, спостерігається зниження больового та набрякового синдрому, покращення загального стану пацієнта після комплексного застосування фармакотерапії та методу тейпування. 

УДК 613.4 (043.3) + 61:796 (043.2)

Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології – 2022 / XХІ Ювілейна міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю з дня заснування кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання та валеології ОНМедУ. Одеса, 6-7 жовтня 2022 року

Актуальність питання термічних ушкоджень визначається високою частотою їх виникнення, складним перебігом опікової хвороби, тривалістю лікування хворих. Це зумовлює необхідність вивчення їх етіопатогенезу. За останні роки частота опіків в Україні дещо знизилась, однак ступінь тяжкості значно зріс, особливо серед населення дитячого віку та серед пацієнтів похилого віку. . Патогенез запального процесу характеризується розвитком альтерації та ексудації. Термічна травма призводить до зниження захисних механізмів, в зв’язку з порушенням цілісності шкіри та мікроциркуляторними розладами. Пошук нових методів корекції викликаних патологічних змін, визначає необхідність подальшого проведення експериментальних досліджень.