Глутамат натрію широко застосовується в харчовій промисловості попри численні повідомлення про імовірний зв’язок між систематичним його споживанням і розвитком деяких захворювань, зокрема атеросклерозу, розладів харчової поведінки, метаболічного синдрому тощо. З огляду на пряму залежність кровопостачання головного мозку від структурної організації і функціонального стану сонного гломуса, особливий інтерес становлять зміни морфології останнього за умов впливу глутамату натрію.

Широке застосування у харчовій промисловості глутамату натрію зумовлює необхідність комплексного підходу до вивчення впливу харчових добавок на тканини органів. Сучасна наукова література містить багато повідомлень щодо розвитку ожиріння, зумовленого споживанням глутамату натрію з продуктами харчування. Проте питання структурних змін стінки судин під впливом різноманітних харчових добавок залишається відкритим. 

After three years of the outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic, main tasks as to treatment and vaccination are still pending their solution. Today, it is known that SARS-CoV 2 coronaviruses are intracellular viral infections having an inevitable negative impact on all cells of the human body, including the blood cells. It is established that COVID-19 patients can be classified into mild, moderate, and severe. Modern literature does not describe ultrastructural changes of circulatory blood cells in patients with moderate course of this disease.
Сучасним методом прижиттєвої оцінки морфології вінцевих артерій є внутрішньосудинне ультразвукове дослідження. Цей сонографічний метод під контролем Х-променів дозволяє візуалізувати структуру стінки вінцевої артерії та її просвіту з люменальної поверхні судини.

У сучасному суспільстві проблема непліддя набула глобального розміру. Висока поширеність і широкий резонанс наслідків вивів непліддя за межі  медицини. Близько 70 % випадків непліддя в парах викликано трубним фактором. Зважаючи на невпинний ріст патології органів жіночої статевої системи, вивчення будови органів в нормі є вкрай важливим.